Pjico là “Nhãn hiệu nổi tiếng Quốc gia” năm 2007

pjico_1.jpgNgày 26/04/2008 t?i Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia – M? ?ình, Hà N?i, H?i s? h?u trí tu? Vi?t Nam ?ã t? ch?c L? trao gi?i “Nhãn Hi?u C?nh Tranh – N?i Ti?ng Qu?c Gia L?n th? III”. ?ây là m?t trong nh?ng gi?i th??ng uy tín t?i Vi?t Nam ???c t? ch?c th??ng niên nh?m tôn vinh nh?ng doanh nghi?p có n?ng l?c c?nh tranh và th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam.

Tham dự Lễ trao giải có sự hiện diện của Lãnh đạo các Bộ ban ngành liên quan; Đại diện các doanh nghiệp có nhãn hiệu đạt giải và đông đảo các phóng viên các báo, đài truyền hình….

Chương trình đã tôn vinh và trao giải cho 130 doanh nghiệp trong số hàng nghìn doanh nghiệp tham gia tư vấn và bình chọn lần này. Ban tổ chức chương trình đã chọn ra được hơn 50 Nhãn hiệu Cạnh tranh Quốc gia, hơn 60 Nhãn hiệu Nổi tiếng Quốc gia và 15 nhãn hiệu đoạt Siêu cúp Quốc gia. PJICO vinh dự là doanh nghiệp được bình chọn và trao giải “Nhãn hiệu Nổi tiếng Quốc gia” 2007.

Đây là kết quả được đánh giá và bình chọn khách quan, chính xác và công bằng của người tiêu dùng, các chuyên gia có uy tín và các cơ quan ban ngành có liên quan. Đây cũng là thành quả của sự lao động và nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh Đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PJICO.

Theo Pjico

 

Comments are closed.