PJICO: Chương trình ưu đãi phí bảo hiểm nhân dịp năm mới 2011

alt

Từ ngày 15/01/2011 đến hết ngày 31/03/2011, PJICO thực hiện chương trình ưu đãi phí bảo hiểm cho sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ y tế cho Trẻ em (PJICO CHILDREN CARE) nhân dịp năm mới 2011.

Đối tượng áp dụng của chương trình là Trẻ em đã tham gia bảo hiểm PJICO CHILDREN CARE bảo hiểm tại PJICO nhưng không có khiếu nại bồi thường và Trẻ em lần đầu tham gia bảo hiểm PJICO CHILDREN CARE theo nhóm.

Theo đó nội dung chương trình áp dụng cho từng đối tượng như sau:

a. Đối với trẻ em đã tham gia bảo hiểm PJICO CHILDREN CARE bảo hiểm tại PJICO nhưng không có khiếu nại bồi thường (Ưu đãi 1): Ưu đãi 10% phí bảo hiểm/năm

b. Đối với trẻ em tham gia bảo hiểm PJICO CHILDREN CARE theo nhóm áp dụng một trong hai mức sau (Ưu đãi 2):

    – Nhóm từ 5 trẻ trở lên  : ưu đãi  10% phí bảo hiểm/năm

    – Nhóm từ 20 trẻ trở lên: ưu đãi  15% phí bảo hiểm/ năm

Thông tin chi tiết của chương trình xem tại đây:

1. Thông báo chương trình ưu đãi phí bảo hiểm xem tại đây

2. Trích lược quy tắc bảo hiểm xem tại đây

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm download tại đây

NDHMoney

Comments are closed.