Pjico: 6 tháng lãi ròng 43 tỷ đồng,

Nỗ lực quản lý công nợ của Pjico giúp công ty có khoản tiền và tương đương tiền khá dồi dào ở cuối quý 2, đạt 742 tỷ đồng, tăng 79% so với số dư đầu năm.

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – mã CK:PGI) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014. 

Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 2 của Pjico đạt 528,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,4% so với cùng kỳ 2013. Tổng chi bồi thường bảo hiểm quý 2 của công ty tăng 14,7%, đạt 237 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu do khoản tăng dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm, đạt 427 tỷ đồng, trong đó cùng kỳ khoản mục này được ghi âm (giảm) 125 tỷ đồng. Chi bồi thường trong kỳ của Pjico vẫn giảm gần 50 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái, đạt 214 tỷ đồng. 

Kết quả quý 2 công ty lãi ròng 21,6 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, PGI lãi ròng 43 tỷ đồng, bằng 13 lần con số 6 tháng đầu năm 2013. Mức tăng trưởng vượt bậc này của PGI chủ yếu nhờ vào lợi nhuận tương đối ổn định của công ty nửa đầu năm nay. Quý 2 năm ngoái công ty lãi ròng gần 80 tỷ đồng, trong khi quý 1 lỗ hơn 76 tỷ đồng. 

Phải thu khách hàng cuối quý 2 của Pjico chỉ còn 161 tỷ đồng, giảm mạnh so với 336 tỷ đồng đầu năm. Nỗ lực quản lý công nợ của Pjico giúp công ty có khoản tiền và tương đương tiền khá dồi dào ở cuối quý 2, đạt 742 tỷ đồng, tăng 79% so với số dư đầu năm.

Còn nhớ, ĐHCĐ thường niên 2014 của PGI, đại diện công ty cho biết bảo hiểm hàng hải là nguồn thu khá lớn của Pjico và đang có nhiều công nợ phải thu từ mảng kinh doanh này. Để giải quyết vấn đề công nợ, PGI đã thành lập ban quản lý công nợ bảo hiểm hàng hải để thúc đẩy việc thu hồi nợ. Kết quả thu hồi công nợ sau nửa năm 2014 nhìn chung tương đối khả quan.

Theo (Cafef)

{fcomment}

Comments are closed.