Pjico 6 tháng doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng

(DVT.vn) – Riêng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 860 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2010.CTCP bảo hiểm Pjico công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng doanh thu của công ty ước đạt xấp xỉ 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt xấp xỉ 860 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ 2010, đạt 46% kế hoạch.

Pjico có sự tăng trưởng đều ở các nghiệp vụ, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng hóa, bảo hiểm Tàu thuỷ. Một số đơn vị khu vực phía Bắc có sự tăng trưởng tốt là các đơn vị Pjico Thăng Long,  Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái.

Trước đó, Pjico được chấp thuận niêm yết 71 triệu cổ phiếu  trên HSX với mã giao dịch PGI.

Pjico có vốn điều lệ 710 tỷ đồng, hiện Petrolimex đang nắm giữ hơn 51% cổ phần và là cổ đông chính tại PGI. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, nhượng và tái bảo hiểm, dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất….

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 135 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước

Thùy Trang
Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Comments are closed.