Phụ cấp của phụ trách kế toán được tính đóng bảo hiểm xã hội

(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thanh Đào (thanhdao616@…) làm kế toán được 4 năm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ và đang được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm kế toán là 0,3; mức phụ cấp này không được tính đóng bảo hiểm xã hội. Bà Đào hỏi, mức phụ cấp như vậy có đúng không?

Thắc mắc của bà Đào được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp như sau:

Ngày 15/6/2005 liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Tại Điểm 3.2, Mục 3, Phần II Thông tư trên có quy định, ở các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn (trừ các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước các cấp) chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

Tại Mục 2, phần V của Thông tư này quy định: Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán quy định tại mục 1 phần I, điểm 2.1 mục 2 phần I của Thông tư này (trong đó có các đơn vị kế toán của Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN) được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Đồng thời, tại Mục 9, Phần I Bản phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định, mức phụ cấp hệ số 0,3 được áp dụng cho Trưởng phòng cơ quan chuyên môn UBND cấp huyện.

Áp dụng tương tự, chức danh Trưởng Ban chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện cũng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3.

Như vậy, trong thư bà Trịnh Thanh Đào phản ánh, bà đã làm kế toán tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) được 4 năm, nếu bà đã được bổ nhiệm phụ trách kế toán của đơn vị thì được hưởng mức phụ cấp hệ số 0,3 áp dụng cho chức vụ Trưởng Ban trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện là đúng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Trường hợp bà Đào được hưởng phụ cấp phụ trách kế toán thì khoản phụ cấp chức vụ này phải được cộng với tiền lương theo ngạch, bậc để tính đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Comments are closed.