Phạt tới 500.000 đồng nếu không mang giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô, xe máy

bao_hiem_o_to_xe_may_resize.jpgTheo quy định mới, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy…không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực sẽ bị phạt tới 100.000 đồng. Mức phạt tới 500.000 đồng nếu không mang giấy chứng nhận bảo hiểm ôtô.

Ngày 25/2, liên Bộ Tài chính- Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC- BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác có liên quan, khi tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện người điều khiển phương tiện hoặc chủ xe cơ giới không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, thì phải lập biên bản và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 
Mức tiền phạt là  100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

Mức tiền phạt là 500.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết việc bồi thường.

Định kỳ 6 tháng 1 lần, chậm nhất là ngày 30/7 và ngày 31/1 năm sau (báo cáo số liệu năm trước), Công an cấp huyện; Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh lập báo cáo gửi về Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt về số lượng xe ô tô, xe mô tô, xe máy đã được cấp đăng ký xe; Tổng số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại (về người, tài sản); Tổng số vụ vi phạm và tiền xử phạt hành vi không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới…
 
Thông tư cũng quy định mức kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và Cảnh sát khác có liên quan không vượt quá 20% tổng số tiền thực góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo .

 

Theo Vnmedia.vn

Comments are closed.