Phạt nặng để chấn chỉnh thị trường bảo hiểm.

nang_muc_phat_resize.jpgBộ tài chính bắt đầu lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm (DNBH) để hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 118/2003/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo Dự thảo, mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được nâng lên tối thiểu 30 triệu đồng, thậm chí lên đến 50 triệu – 70 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị phạt bổ sung với các mức xử phạt vi phạm hành chính rất nhẹ, nhưng theo Dự thảo sẽ bị xử phạt ít nhất 30 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, hành vi trục lợi trong việc tham gia bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm, giải quyết khiếu nại bảo hiểm chỉ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cán bộ, nhân viên của DNBH, đại lý bảo hiểm hay doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Nhưng theo Dự thảo, hành vi này sẽ bị xử phạt tối thiểu 30 triệu.

Cụ thể, tổng giám đốc (giám đốc) và người có liên quan của DNBH thực hiện giải quyết bồi thường cho khách hàng chậm so với thời hạn quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi hành chính 30 triệu đồng. Các đối tượng này có thể bị phạt 50 triệu đồng, nếu bồi thường cho khách hàng khi hợp đồng chưa phát sinh trách nhiệm; phạt 70 triệu đồng nếu tổ chức cá nhân, DNBH yêu cầu người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trả thù lao, hay các quyền lợi vật chất khác trái pháp luật trong quá trình giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm hoặc thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật. Cá nhân, tổ chức có hành vi gian dối, giả mạo hồ sơ để nhận tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm cũng bị phạt 70 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải chịu hình thức phạt bổ sung, như đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với DNBH; đình chỉ chức vụ người quản trị; điều hành DNBH trong thời hạn 12 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu được do hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính kiến nghị, không chỉ nâng mức xử phạt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh lên 50 triệu đồng đối với những người có liên quan của DNBH. Các đối tượng này đều bị phạt tới 70 triệu đồng, nếu có hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh gây thiệt hại cho quyền lợi của bên mua bảo hiểm. Ngoài ra, DNBH và những người có liên quan còn chịu hành thức xử phạt bổ sung, như đình chỉ  hoạt động có thời hạn, đình chỉ chức vụ người quản trị, điều hành doanh nghiệp, buộc cải chính theo hình thức và thủ tục do pháp luật quy định đối với các hành vi vi phạm.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2003 – 2007 thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định (doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 30%/năm). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm thì các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Trong bối cảnh như vậy, việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm, sẽ góp phần lập lại môi trường kinh doanh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thị trường, với mục tiêu đến năm 2010, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm đạt 4,2% GDP, tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 14 lần so với năm 2002.

Theo báo Đầu tư

Comments are closed.