PGI phấn đấu vượt 2.000 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc

altT?i ?HC? CTCP PJICO (PGI) ngày 5/4 t?i, H?QT s? trình c? ?ông k? ho?ch 2013 v?i t?ng doanh thu 2.474 t? ??ng, trong ?ó doanh thu b?o hi?m g?c v??t m?c 2.000 t? ??ng, ??t 2.094 t? ??ng, t?ng tr??ng 6,5% so v?i th?c hi?n n?m 2012.

The particular clinical presentation for migraine will vary generic levitra individually, together with interior same man or women, your preferences . change from one strike completely to another.

It could possibly cause irritation, puffiness, together with oiliness. buy propecia no prescription

Determine how essential may also help make Potenzpillen much more efficient.

Lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm là 10 tỷ đồng); chi trả cổ tức năm 2013 tối thiểu 10%.  Công ty dự kiến tiếp tục đẩy mạnh nhóm nghiệp vụ có hiệu quả tốt và duy trì tăng trưởng các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, đồng thời phát triển các kênh khai thác trung gian.

Về đầu tư, theo ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc Công ty, năm 2013, lãi suất có xu hướng giảm, lãi suất trái phiếu cũng sẽ biến động cùng chiều với lãi suất tiền gửi, nên PJICO sẽ lựa chọn linh hoạt kỳ hạn đầu tư tiền gửi theo sát thị trường. Kể từ năm 2013, Công ty sẽ tăng tỷ trọng trái phiếu trong danh mục đầu tư từ dưới 10% lên 20-30%.

Nguồn tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}

Comments are closed.