Petrovietnam hoàn tất việc giao vốn và tài sản cho PVI

pvi-petrovn.jpgNgày 14 tháng 2 năm 2008, tại trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), 18 Láng Hạ – Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ bàn giao vốn và tài sản Công ty Bảo hiểm Dầu khí, đơn vị hạch toán độc lập thuộc Petrovietnam sang Tổng công ty cổ phần  Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam( PVI)…

Buổi lễ đã diễn ra trọng thể với sự chứng kiến của ông Đinh La Thăng – UVTW Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrovietnam, ông Nguyễn Tiến Dũng –  Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI, Ông Nguyễn Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Công ty bảo hiểm Dầu khí, nay là Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các lãnh đạo của Tập đoàn, Công ty bảo hiểm Dầu khí, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

Theo quyết định số 0599/QĐ-BCT ngày 24/01/2008 của Bộ Công thương về việc xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt quyết toán công tác cổ phần hoá của Công ty Bảo hiểm Dầu khí tại thời điểm chuyển sang Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ngày 31/12/2006, PVI có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với tài sản, nguồn vốn, toàn bộ lao động và các nguồn lực khác, các hợp đồng kinh tế đã ký kết của Công ty bảo hiểm dầu khí tính từ thời điểm 0h ngày 01/01/2007.  Tại thời điểm đó, vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 500 tỷ, trong đó vốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 380,2 tỷ,  chiếm 76,04%.

Cho đến thời điểm 31/12/2007, vốn điều lệ đã góp của của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam là 890 tỷ.

Theo PVI 

Comments are closed.