Ông Vũ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh

Ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

tân tổng giám đốc Bảo Minh

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc – Đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979, cử nhân chuyên ngành kế toán, từng làm Phó tổng giám đốc Bảo Minh từ tháng 3/2017.

Theo quyết định mới, ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của BMI vừa tổ chức mới đây cũng đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm ông Lê Song Lai, ông Lê Văn Thành và bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 24/4/2020, đồng thời bầu bổ sung thêm ba thành viên thay thế là bà Vũ Thái Huyền, đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Lê Việt Thành, đại diện cổ đông SCIC và bà Callard Stumpf Céline, đại diện cổ đông AXA.

Đại hội cũng đã nhất trí giới thiệu bà Vũ Thái Huyền để HĐQT bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Được biết, năm 2019, tổng doanh thu của Bảo Minh đạt 4.325 tỷ đồng, đạt 98,21% kế hoạch, tăng trưởng 7,37% so với cùng kỳ. Trong đó, phí bảo hiểm gốc là 3.824 tỷ đồng tăng trưởng 7,79% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bồi thường chiếm 39,71% doanh thu.

Năm 2020, Bảo Minh đặt doanh thu chỉ ở mức 3.895 tỷ đồng, bằng 85% doanh thu thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch năm 2020 dự kiến 188 tỷ đồng, bằng 85,21% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 là 10%.

Theo VietnamFinance