Ông Nguyễn Quang Hiện rời ghế Chủ tịch HĐQT, giữ chức Tổng giám đốc MIC

Ngày 29/5/2015, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có văn bản chấp thuận ông Nguyễn Quang Hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng CTCP  Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Trước đó, HĐQT ngày 28/5 đã nhất trí thông qua việc ông Hiện thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT MIC. Thay vào đó, ông Uông Đông Hưng, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT MIC thay cho ông Hiện trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2012-2017.

ĐHĐCĐ MIC cũng vừa thông qua kế hoạch năm 2015 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 7%, tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. 

Năm 2014, MIC cho biết mức tăng trưởng mà Công ty này đạt được xếp thứ 5 thị trường bảo hiểm, thị phần MIC tăng từ 2,84% lên 3,6% và vươn lên đứng thứ 7/29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng doanh thu MIC đạt 1.156 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm 2013, lợi nhuận trước thuế và dự phòng nghiệp vụ là 217 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 6%, tỷ lệ bồi thường của MIC là 26,6% thấp hơn tỷ lệ bồi thường bình quân của thị trường bảo hiểm (39%).

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here