Đóng BHXH khi làm việc ở 2 nơi không? Người gởi: tqma_office@yahoo.com

Cty em có 1 chị mới vào làm nhưng làm việc 2 nơi. Chị làm việc bên Cty kia thì có đóng Bảo hiểm còn bên này thì không. Cho em hỏi thông tư nào nói về việc đóng bảo hiểm khi làm việc 2 nơi không?

Đóng BHXH chỉ được thực hiện khi làm việc tại công ty, khi làm việc ở 2 nơi thì chỉ đóng BHXH tại một 1 nơi thôi, nếu đóng BHXH ở 2 nơi thì khi giải quyết chế độ chỉ giải quyết 1 lần.
Ví dụ: Chế độ thai sản chỉ hưởng 1 nơi chứ không được hưởng 2 nơi.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.