omimakefriend@ymai.com . Chế độ thai sản cho người lao động

Công ty tôi có trường hợp lao động nữ tăng từ tháng 5/2009, sinh con vào tháng 10/2009 nhưng do bộ phận ko báo kịp thời nên vẫn tham gia bảo hiểm den thang 11/2009, sang tháng 12/2009 công ty mới báo giảm với cơ quan bảo hiểm. Vậy trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản không? vì tính đến thời điểm này thì đã tham gia bảo hiểm được 7 tháng rồii
Trường hợp của bạn vì chúng tôi chưa rõ bạn sinh con vào tháng 10 là ngày nào nên chỉ trả lời chung nếu sinh con từ ngày 15 trở về sau thì tháng 10 được tính là thời gian đóng BHXH của tháng đó. Như vậy người lao động có đủ điều kiện đóng BHXH 6 tháng trong phạm vi 12 tháng trước khi sinh.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.