‘Nữ tướng’ duy nhất của Tập đoàn Bảo Việt từ nhiệm

Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro của Tập đoàn. Hiện Bảo Việt chưa công bố nhân sự thay thế vị trí này.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt Tập đoàn. Theo đó, bà Thân Hiền Anh – Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro, “nữ tướng” duy nhất của Tập đoàn thôi nhiệm kể từ ngày 1/6/2014.

Bà Hiền Anh có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh. Bà cũng sở hữu 2 tấm bằng cử nhân ngân hàng của ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội và cử nhân bảo hiểm của Trường Bảo hiểm Quốc gia Paris Pháp.

Bà tham gia bộ máy điều hành của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2012 với cương vị Giám đốc Khối quản lý Xây dựng Chiến lược. Đến năm 2013, bà được “thăng chức” thành Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro khi Tập đoàn sáp nhập 2 Khối Quản lý Xây dựng Chiến lược và Khối Quản lý Rủi ro làm một.

Trước khi về với Bảo Việt, bà Hiền Anh đã kinh qua nhiều vị trí “sếp” như Giám đốc Khối truyền thông CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.

Hiện Tập đoàn Bảo Việt chưa công bố nhân sự thay thế vị trí Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro của bà Hiền Anh.

Với sự thay đổi nhân sự này, bộ máy nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt ngoài Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Quang Bình, tân Tổng Giám đốc Dương Đức Chuyển và 4 Giám đốc gồm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Lê Hải Phong, Giám đốc Khối Quản lý Nguồn nhân lực Phan Tiến Nguyên, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Hoàng Việt Hà, và Giám đốc Khối Quản lý Bất Động sản Nguyễn Thanh Sơn.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt công bố dành 1.021 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2013. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu). Như vậy, kể từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã dành gần 5.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Kết thúc Quý I, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng, tăng 16,3%; Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt động khác tăng 91,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm. Tại ngày 31/3/2014, Tập đoàn có tổng tài sản hợp nhất đạt 60.781 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 12.527 tỷ đồng.

Theo (Seatimes)

{fcomment}

Comments are closed.