Nộp bảo hiểm cho người nước ngoài

Công ty em mới tuyển dụng 1 người nước ngoài vào làm việc. Em phải làm những thủ tục gì, biểu mẫu như thế nào để nộp bảo hiểm y tế cho người đó.

Công ty vẫn làm mẫu 03a-TBH nộp cho cơ quan BXHH để cấp thẻ BHYT cho người nước ngoài.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.