Nội dung quản lý Nhà nước về Bảo hiểm tiền gửi

Sáng ngày 21-5-2010, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Luật ngân hàng Nhà nước sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, Ông Hà Văn Hiền đọc báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế, các đại biểu cho ý kiến về một số nội dung còn có những quan điểm khác nhau. Ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như lãi suất cơ bản, chức năng của ngân hàng Nhà nước, vấn đề quản lý ngoại hối, chính sách tiền tệ, cán bộ công chức ngành ngân hàng…
Riêng chức năng quản lý Nhà nước về Bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất quy định tại khoản 14 điều 4 trong Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi như sau: “Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ và của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi”.

Liên quan đến nội dung đó các đại biểu Đinh Xuân Thảo- Đoàn Kiên Giang phát biểu; “Tại Điều 4 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước tôi cơ bản đồng tình. Đặc biệt là việc xử lý ở Khoản 14, Điều 4 về thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi quy định như thế này là phù hợp. Tuy nhiên, đối chiếu lại tại Khoản 10 về việc thực hiện đại diện chủ sở hữu tài sản nhà nước ở một số tổ chức, các tổ chức khác tôi cũng đồng tình. Nhưng riêng ở đây đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi thì đề nghị bỏ cụm từ này. Bởi vì viết như thế này so Khoản 14 đã là đầy đủ rồi, nếu để điều này sau này khi xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi lại mất công sửa lại khoản này.Thực tế hiện nay những loại tương tự như vậy, chủ sở hữu do Bộ Tài chính”

Đại biểu Trần Thế Vượng- Trưởng Ban dân nguyện thì cho rằng: “Một điểm nữa về vấn đề bảo hiểm, nói Ngân hàng Nhà nước quản lý bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ và pháp luật về bảo hiểm tiền gửi thì theo tôi không đúng, bởi vì khi nói pháp luật thì nó bao gồm các văn bản từ Hiến pháp, đến Luật, Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến văn bản của Chủ tịch nước, của Chính phủ, của các Bộ, đấy gọi là pháp luật. Bây giờ lại theo quy định của Chính phủ và pháp luật về bảo hiểm tiền gửi thì làm như quy định của Chính phủ là không phải pháp luật. Nếu chúng ta có luật về bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định về quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi thì Chính phủ sẽ ban hành những nghị định, những nghị quyết để cụ thể hóa những quy định của luật. Ở đây chúng ta viết ở trong này là “theo quy định của Chính phủ và pháp luật về bảo hiểm tiền gửi” thì làm cho người ta hiểu rằng quy định của Chính phủ không phải là pháp luật.”

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã phát biểu: “ Tôi xin phép thay mặt cơ quan soạn thảo xin tiếp thu để cùng với Ủy ban thẩm tra tu chỉnh và báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.”

Kết thúc buổi thảo luận, về vấn đề bảo hiểm tiền gửi Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận: “Về vấn đề quản lý Nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi. Thú thực với Quốc hội là trước đây các cơ quan muốn trình cả ba luật cùng một lúc, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và Luật bảo hiểm tiền gửi nhưng cũng chưa chuẩn bị kịp cho nên kỳ này mới trình 2 dự án luật trên. Chính vì thế cho nên trong này có ghi một đoạn cũng có thể hiểu là một cũng được nhưng hiểu là hai cũng đúng là quản lý nhà nước về bảo hiểm theo quy định của Chính phủ, theo pháp luật tiền gửi. Cũng có nghĩa là trước mắt chưa có Luật bảo hiểm tiền gửi thì Chính phủ sẽ quy định, khi có Luật bảo hiểm tiền gửi rồi thì đương nhiên quy định của Chính phủ không còn hiệu lực nữa, sẽ thể hiện bằng các quy định hướng dẫn, phù hợp với Luật bảo hiểm tiền gửi và đúng là nghị định của Chính phủ cũng là một văn bản mang tính pháp quy.”

Thúy Sen
DIV

Comments are closed.