Nợ đọng bảo hiểm xã hội hơn 2 nghìn tỷ đồng

(HNM) – Theo báo cáo thẩm tra mới nhất của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009 thì nợ đọng BHXH vẫn rất lớn.
(HNM) – Theo báo cáo thẩm tra mới nhất của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009 thì nợ đọng BHXH vẫn rất lớn.
Năm 2008, các doanh nghiệp nợ đọng cộng dồn là 2.286 tỷ đồng (trong đó nợ đọng khó đòi là 966 tỷ đồng), năm 2009 giảm xuống còn 2.093 tỷ đồng. Tình trạng nợ BHXH xảy ra phổ biến ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã gây ảnh hưởng xấu đến các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ. Hiện nay, sự chây ỳ của các doanh nghiệp vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm dẫn đến nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn như Công ty Dệt Nam Định nợ đến 6 tỷ đồng từ năm 1997, đã trả dần hằng năm nhưng hiện vẫn còn nợ trên 2 tỷ đồng; Công ty Giầy Hiệp Hưng nợ 9,4 tỷ đồng… TP Hồ Chí Minh thực hiện quyết liệt nhất với 107 doanh nghiệp nên đã thu hồi về Quỹ BHXH hơn 40 tỷ đồng.

Đến hết năm 2009, các doanh nghiệp đang nợ BHXH thất nghiệp với số tiền lên đến 43,5 tỷ đồng.

Dung Nhi
Hànộimới

Comments are closed.