Nổ bình gas, 3 người bị thương

Sau khi bình gas phát n?, ng?n l?a b?c cao trong c?a hàng. ?nh: Ng?c ??i.Tr?a 15/8, sau ti?ng n? l?n t?i c?a hàng gas ? ch? H?ng D?ng, thành ph? Vinh (Ngh? An), hai ch? em ch? c?a hàng ch?y ra ngoài nh? hai ng?n ?u?c s?ng.Theo m?t s? nhân ch?ng, sau ti?ng n? l?n phát ra t? c?a hàng gas Tu?n Hà trong khu v?c ch? H?ng D?ng, l?a b?c lên ngùn ng?t. Vài phút sau 2 ng??i t? trong c?a hàng ch?y ra ngoài, l?a v?n cháy trên ng??i.Hàng nghìn ng??i ?i ch? và ti?u th??ng nháo nhác vì lo s? các bình gas c?a c?a hàng phát n? liên hoàn. Ph?i m?t g?n 30 phút, l?c l??ng c?u h?a m?i kh?ng ch? ???c ?ám cháy.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hai chị em chủ cửa hàng và một nhân viên bị thương nặng, phải vào viện cấp cứu.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên Khoa
VnExpress.net

Comments are closed.