Năm 2015: Bắc Bộ sẽ có thêm 12 nhà máy nhiệt điện

nha_may_nhiet_dien.jpgTheo quy hoạch điện VI và các quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, từ nay đến năm 2015 sẽ xây thêm 10- 12 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất tăng thêm khoảng 6.300-7.000 MW. Sau năm 2015 sẽ xây thêm 1-2 nhà máy nhiệt điện công suất 600-1.200 MW, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện trong vùng.

Hiện Bộ Công Thương đang chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu địa điểm phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện than công suất lớn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Vùng trong trường hợp tăng trưởng cao hơn dự kiến. Đồng thời, phát triển đồng bộ lưới điện ở các cấp điện áp nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng điện trong Vùng.

Riêng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2050 sẽ là vùng kinh tế lớn của quốc gia và khu vực Châu á – Thái Bình Dương, là trung tâm chính trị, văn hoá – lịch sử, khoa học, giáo dục – đào tạo và du lịch lớn của cả nước. Dự kiến, phụ tải điện vùng Thủ đô Hà Nội ở giai đoạn đầu vào khoảng 3.800 MW, sau đó sẽ tăng lên 9.000 MW – 10.000 MW.

Nguồn điện cấp cho vùng Thủ đô Hà Nội là các nhà máy điện hiện có và từ các lưới điện 500 kV, 220 kV quốc gia. Đồng thời, hình thành lưới điện 500 kV liên kết với các nhà máy điện ngoài vùng và các trạm 500 kV để tạo thành 1 mạch vòng 500 kV riêng cho vùng Thủ đô Hà Nội.

Lưới điện 220 kV cũng được phát triển, đảm bảo đến năm 2020 toàn Vùng sẽ có 29 trạm 220 kV và sẽ hình thành 3- 4 mạch vòng 220 kV để cấp điện cho các trạm này, mỗi quận, huyện trong vùng sẽ có ít nhất 1 trạm 110 kV. Các trạm 220 kV và 110 kV sẽ được cấp điện từ 2 phía hoặc đường dây mạch kép. 

Hiện nay, Quy hoạch đã xác định một số dự án ưu tiên là mở rộng trạm 500 kV Thường Tín, xây dựng mới mạch kép 500 kV Thường Tín – Quảng Ninh, mở rộng các trạm 220 kV Sóc Sơn, Xuân Mai, Phố Nối, Hòa Bình và xây dựng mới các trạm Thành Công, Vân Trì, An Dương…

Ngọc Loan (VTC News)


Comments are closed.