Năm 2014 thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

bh_y_te_toan_dan_2014_resize.jpg

Ngoài ra, cũng có nhiều nội dung khác được đem ra thảo luận. Theo đó, Luật BHYT có 10 chương 55 điều với nhiều nội dung mới như nguyên tắc BHYT là bắt buộc, đóng theo thu nhập, cùng chi trả và quỹ tập trung…

Các đại biểu thảo luận và đưa ra dự thảo quy định trần mức đóng tối đa là 6% lương, tiền công, tiền lương hưu…

Với người lao động có hưởng lương thì tỷ lệ đóng là 2/3 và 1/3; Ngoài ra, BHYT cũng có cơ chế hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, tự nguyện và nông dân.

Có 3 mức BHYT thanh toán: đó là thanh toán 100% đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, công an nhân dân; 95% đối với người nghèo, hưu trí mất sức, bảo trợ xã hội; 80% với các đối tượng còn lại.

Đặc biệt, lộ trình thực hiện BHYT bắt buộc cũng được thảo luận và các đại biểu đều nhất quán: Từ năm 2010 sẽ thực hiện tham gia BHYT bắt buộc với học sinh, sinh viên, thân nhân người lao động. Và từ năm 2014 sẽ thực hiện BHYT toàn dân.

Hồng Hải

Theo Dantri.com.vn

 

 

Comments are closed.