Năm 2014 thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

du_thao_luat_bhyt.jpgSáng 18/9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Bảo hiểm Y tế.

Về Dự án Luật Bảo hiểm Y tế, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội Hà Nội cho rằng, Luật Bảo hiểm Y tế rất cần thiết phải ban hành nhằm thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về những vấn đề liên quan đến chính sách xã hội cũng như thể hiện chính sách ưu việt của xã hội ta ưu tiên đến những người nghèo và cận nghèo. Các đại biểu đồng ý với việc để lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2014, vì cần có thời gian để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân đối với việc tham gia bảo hiểm y tế hoặc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng này.

Liên quan đến việc quản lý quỹ bảo hiểm, các đại biểu đều cho rằng, nguyên tắc quản lý Quỹ Bảo hiểm Y tế là phải tập trung, thống nhất trên cả nước để tránh xảy ra tình trạng cùng tham gia bảo hiểm y tế nhưng quyền lợi được hưởng của người có thẻ lại khác nhau giữa các địa phương. Tuy nhiên, cho phép những địa phương quản lý tốt và có kết dư được sử dụng một tỷ lệ nhất định để nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh cho người dân.

Từ thực tiễn khám chữa bệnh, một số bệnh viện của thành phố đề nghị đưa vào Luật quy định cơ quan bảo hiểm y tế khi giao cho bệnh viện nào số lượng thẻ bảo hiểm thì cần kèm theo đó có mã số, tên tuổi người được bảo hiểm để bệnh viện theo dõi, quản lý. Hiện nay, tình trạng quá tải đều xảy ra ở các bệnh viện tuyến trên và bệnh viện chuyên ngành, mà một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này lại do số lượng người bệnh đăng ký bảo hiểm quá nhiều, vì vậy cần phải quy định rõ tuyến để phân luồng bệnh nhân.

Theo Báo Điện Tử Đài Tiếng Nói Việt Nam

Comments are closed.