Năm 2009: Triển khai tốt công tác bảo hiểm thất nghiệp

hop_trien_khai_09_resize.gifTheo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2008 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, làm gia tăng khó khăn trong việc thực hiện thu – nộp Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động và nhân dân, song với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội đã đạt được những kết quả cao như:

Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 40,7 triệu người (tăng 7,4% so với năm 2007) với tổng số thu đạt trên 39.715 tỷ đồng, trong đó BHXH bắt buộc đạt 38.057 tỷ đồng; Chi BHXH, BHYT là: 44.662 tỷ đồng, trong đó chi từ ngân sách trên 23.718 tỷ đồng, chi từ quỹ BHXH 20.944 tỷ đồng.

Ngành BHXH cũng đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho trên 3,7 triệu lượt người lao động khi đủ điều kiện để hưởng các chế độ BHXH theo quy định; ký hợp đồng với 2.149 cơ sở y tế để khám, chữa bệnh cho khoảng 86 triệu lượt người tham gia BHYT, trong đó khám, chữa bệnh ngoại trú cho 80,5 triệu lượt người, nội trú là 5,5 triệu lượt người với tổng số tiền trên 10.756 tỷ đồng.

Năm 2008, công tác giám định y tế năm đã tập trung chỉ đạo một số địa phương thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất. Đây là một trong những giải pháp có hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh…

Hiện nay số vụ sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT vẫn còn nhiều. Nguyên nhân là do lực lượng thanh tra chuyên ngành của Bộ chức năng còn quá mỏng nên số đơn vị vi phạm bị thanh kiểm tra chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (mới chiếm 0,28%); mặt khác cơ chế xử lý các vi phạm còn chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm giữa các bên, mức xử phạt còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe nên hiệu quả các cuộc thanh kiểm tra còn thấp. Đồng thời, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu và yếu về nghiệp vụ chuyên môn; việc xử lý các sai phạm sau kiểm tra của cơ quan BHXH các cấp nhìn chung còn thiếu kiên quyết, chủ yếu mới chỉ dừng ở mức nhắc nhở, rút kinh nghiệm, làm giảm hiệu lực các kết luận sau kiểm tra.

Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành BHXH Việt Nam trong năm 2009 là phấn đấu tổng thu BHXH, BHYT đạt 41.108 tỷ đồng; tổng chi là 65.740 tỷ đồng; triển khai tốt công tác bảo hiểm xã hội thất nghiệp và các quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, tạo sự đồng bộ và chuyển biến thực sự trong công tác chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam. Phát triển mạnh đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và BHXH tự nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, thường xuyên nhằm giúp người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ về các chế độ, chính sách này để tích cực tham gia, đóng góp, góp phần vào sự thành công trong công tác an sinh xã hội của nước nhà.

 

Theo Baomoi.com

 

Comments are closed.