Năm 2008: PVI sẽ tăng vốn lên 1.600 tỷ đồng

pvi-tangvon-1.600.gifÔng Lê V?n Hùng, Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? T?ng công ty C? ph?n B?o hi?m d?u khí (PVI) cho bi?t, m?c tiêu n?m 2008 c?a PVI là t?ng v?n ?i?u l? lên 1.600 t? ??ng, nâng giá tr? v?n hóa lên 10.000 t? ??ng, cao nh?t th? tr??ng b?o hi?m phi nhân th? Vi?t Nam.

Cùng với đó, mục tiêu về doanh thu sẽ đạt tối thiểu 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận tối thiểu đạt 400 tỷ đồng, mức chia cổ tức dự kiến là 15%/năm.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ông Hùng tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, thương hiệu PVI đã được khẳng định, PVI sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ở mức 10%.

Đồng thời, với việc ngày càng mở rộng hoạt động tại nước ngoài, thương hiệu PVI ngày càng khẳng định trên thị trường quốc tế.

Kết thúc năm 2007, PVI đã đạt doanh thu 1.954 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 250 tỷ đồng, và trở thành nhà bảo hiểm phi nhân thọ xếp thứ hai trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và tiếp tục duy trì vị trí số 1 về bảo hiểm công nghiệp.

Theo VnEconomy

Comments are closed.