Năm 2008, Bảo Việt lãi 485 tỷ đồng

tap_doan_bao_viet_resize.jpgChiều 13/1, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) thông báo đạt mức lợi nhuận sau thuế năm 2008 ước 485 tỷ đồng.

Theo thông báo của Bảo Việt, năm 2008, tập đoàn này có tổng thu kinh doanh toàn hệ thống ước đạt 9.182 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với năm 2007, hoàn thành vượt mức 5,11% so với kế hoạch đặt ra.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước đạt 6.957 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9%, hoàn thành vượt mức 1,7% so với kế hoạch; doanh thu từ hoạt động tài chính ước đạt 2.197 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5%, hoàn thành vượt mức 18%.

Cả năm, tổng lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt ước đạt 485 tỷ đồng.

Cũng theo thông báo trên, năm 2009, Bảo Việt đặt mục tiêu đạt doanh thu 9.192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 508 tỷ đồng.

Theo Baohiem.pro.vn

Comments are closed.