nisa. Không tham gia BHXH, BHYT có vi phạm pháp luật không?

Công ty chúng tôi có một số người (3 người) hiện đang làm việc tại cty nhưng họ tự nguyên không tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vậy cty chung tôi có vi phạm pháp luật không? rất mong nhận được câu trả lời của BHXH.
Theo qui định của luật BHXH, luật BHYT người lao động ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên là đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, có ký kết HĐLĐ từ 12 tháng trở lên thì tham gia BHTN bắt buộc. Nếu người lao động và DN không tham gia là vi phạm pháp luật.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.