nhungoc. chế độ thai sản

Em nghỉ sinh đầu tháng 11/2010, và đi làm lại vào đầu tháng 3/2011 như vậy em sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? và em có được hưởng phép năm và tiền thưởng hay không?
– Chế độ thai sản phụ thuộc vào điều kiện làm việc nghĩa là nếu bạn làm việc bình thường thì được hưởng 4 tháng, điều kiện nặng nhọc độc hại thì được hưởng 5 tháng; ngoài ra bạn còn được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Nếu sau khi sinh con, đi làm lại mà sức khỏe còn yếu thì bạn sẽ được hưởng chế độ nghĩ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản.
– Việc hưởng phép năm và tiền thưởng là theo quy định và thỏa thuận của Công ty. Bạn nên xem lại tất cả những quy định của Công ty để hiểu rõ hơn vì việc này không liên quan đến chế độ thai sản.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.