Những rủi ro chính được bảo hiểm trong đơn Bảo hiểm Xây dựng và Lắp đặt

Tổng quát về Rủi ro được bảo hiểm

a. Rủi ro thiên tai :

– Động đất

– Sóng thần

– Gió mạnh (bão, gió xoáy, lốc….)

– Mưa lớn

– Lũ, ngập lụt

– Sét đánh

– Cháy do sét đanh hay do hoạt động của núi lửa

– Đất đá lún, sụt lở 

b. Những nguyên nhân tổn thất gây ra bởi hoạt động của con người trên công trường :

Thiếu kinh nghiệm/Kỹ năng

Bất cẩn

Trộm,  cắp

Hành động ác ý, phá hoại

Vận chuyển, khuân vác nguyên vật liệu

Lỗi thiết kế

Tập trung công việc cao độ/ cường độ công việc cao do thời gian xây dựng lắp đặt quá ngắn 

Phối hợp công việc thiếu hợp lý

Trông nom, bảo vệ công trường không tốt

Thiếu những biện pháp ngăn ngừa tổn thất

Lỗi vận hành

c. Rủi ro kỹ thuật, vận hành
Áp suất ép quá lớn (nổ vật lý)
Nổ hoá học
Nhiệt độ quá lớn
Điện thế quá lớn
Đoản mạch
Lực ly tâm
Lỗi nguyên vật liệu
Lỗi hệ thống/thiết bị điều hành/điều khiển

Comments are closed.