Những quy định về môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; các hoạt động môi giới bảo hiểm… được quy định rõ tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Nghị định quy định, tổ chức Việt Nam, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp và là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm; không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Tiêu chuẩn của nhân viên môi giới, Nghị định quy định, nhân viên của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm quy định tại Điều 90 Luật kinh doanh bảo hiểm phải có chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.

4 hoạt động môi giới bảo hiểm

Nghị định cũng quy định doanh nghiệp kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm phải có vốn pháp định là 4 tỷ đồng Việt Nam. Nếu doanh nghiệp kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm thì vốn pháp định là 8 tỷ đồng Việt Nam.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện 4 hoạt động môi giới bảo hiểm: 1- Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; 2- Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; 3- Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; 4- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Những hành vi bị cấm

Nghị định quy định cấm một số hành vi trong hoạt động môi giới bảo hiểm như: 1- Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; 2- Khuyến mại khách hàng dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; 3- Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới; 4- Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài với các điều kiện, điều khoản kém cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nhằm thu được hoa hồng môi giới cao hơn; 5- Cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch, không phù hợp nội dung điều kiện, điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo (Chinhphu.vn)

10 BÌNH LUẬN

  1. 356426 882129Hi. Thank you for creating this site . I m working on betting online niche and have discovered this site making use of search on bing . Will be sure to appear much more of your content . Gracias , see ya. :S 214271

  2. 190199 437396Keep up the wonderful piece of work, I read few posts on this internet site and I think that your internet blog is genuinely fascinating and contains lots of superb info. 470542

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here