Những cái “quên” đáng trách

alt??c báo mà th?y gi?t mình, ? m?t huy?n n?, các nhà ch?c trách ?ã quên không c?p Th? b?o hi?m y t? cho hàng nghìn h? nghèo, d?n ??n “th?m c?nh” là bà con c? ph?i è c? ra ?óng cái mà mình ???c không ph?i ?óng (vi?n phí). Không ???c h??ng chính sách an sinh xã h?i ch? vì cái s? “quên” vô tình ho?c vô c?m c?a nh?ng ng??i t? nh?n là công b?c c?a dân.

Song, ngẫm kỹ thì thấy đây chẳng phải là một trường hợp hy hữu cho cái sự quên gây thiệt hại cho người dân. Có cán bộ Phòng địa chính đã “quên” hàng trăm “sổ đỏ” không phát cho dân, hẳn là đợi người dân tra “dầu mỡ” vào ổ khóa rồi mới chịu mở tủ?. Rồi khá phổ biến là hàng cứu trợ khẩn cấp bị bỏ quên điển hình là vụ 5 tấn gạo cứu đói bị mốc xanh trong kho của giới “giàu nhà kho, no nhà bếp”.

Cái “quên” không thể dung thứ là người ta đã chết từ lâu mà vẫn cho vào danh sách sống để bỏ túi tiêu chuẩn của họ, loại người hay quên này được xếp vào hàng ngũ “kền kền”. Có cái “quên” thật đáng ngờ thuộc lĩnh vực tư pháp như quên khởi tố vụ án do quên hồ sơ trong tủ hoặc khởi tố rồi lại quên truy tố đưa vụ án ra xử, hoặc quên tai hại hơn là xét xử rồi lại quên tống đạt quyết định khiến bị cáo trở thành phạm nhân rồi mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Còn nhiều cái “quên” khác, dù vô tình hay ác ý đều có kết quả chung là làm cho đương sự khốn đốn, những chính sách tốt đẹp của chế độ không thể nào đến được với người thụ hưởng.

Mong rằng bước sang năm con Mèo (mèo là giống hay quên, thậm chí chủ nó cũng quên luôn khi có người khác vuốt ve nó), chứng “quên” của một số người sẽ được pháp luật nhắc cho nhớ, cho chừa cái tính đã hay ăn vụng lại hay quên…

nhị ngọc

báo pháp luật

Comments are closed.