Những bước đi vững chắc trong năm 2017: Bảo hiểm PVI tiếp tục 1 năm thành công

Ngày 19.1.2018, tại trụ sở chính, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 8.206 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 400 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe nào tốtbảo hiểm sức khỏe Bảo Việtbảo hiểm sức khỏe cho bé

Bảo hiểm PVI đã phát triển đúng định hướng và tiếp tục thực hiện tốt vai trò dẫn đầu về quản lý rủi ro và cung cấp bảo hiểm cho mọi hoạt động, tài sản, con người trong lĩnh vực công nghiệp một cách an toàn, hiệu quả. Vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp cũng như hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ tiếp tục được Bảo hiểm PVI bảo toàn trong năm 2017. Có thể minh chứng bằng việc Bảo hiểm PVI tiếp tục trở thành nhà Bảo hiểm cho hàng loạt các công trình trọng điểm quốc gia và được các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tin cậy. Mảng bán lẻ cũng được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là các kênh khai thác qua ngân hàng (bancassurance), đại lý, môi giới. Đồng thời, Bảo hiểm PVI cũng triển khai các sản phẩm mới mang tính khác biệt mà điển hình là các sản phẩm bảo hiểm bảo hành và bảo hiểm Du lịch toàn diện TripCARE hợp tác cung cấp với Vietnam Airlines.

Việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh và tăng cường quản trị minh bạch trong toàn bộ hệ thống được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình. Bảo hiểm PVI đã xây dựng tập trung hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7, hệ thống giám định trực tuyến, 2 Văn phòng Chăm sóc Khách hàng phía Bắc và phía Nam. Tất cả các nghiệp vụ bảo lãnh viện phí, giám định bồi thường được quản lý bằng các phần mềm tiên tiến và hiện đại. Nhờ đó, quy trình giải quyết khiếu nại, nghiệp vụ bảo lãnh, chi trả bảo hiểm sức khỏe và hoạt động giám định, bồi thường xe cơ giới đã được rút ngắn tối đa, đảm bảo giải quyết nhanh gọn các quyền lợi của khách hàng.

Theo (Laodong)