Nhờ tư vấn

Em làm cho công ty của Hàn Quốc trên bảng lương và hợp đồng có ghi mức lương như sau: – Lương cơ bản 3 000 000 – Phụ cấp chức vụ : 5 00 000 – Đọc hại 65 000 – Trách nhiệm 200 000 Hiện tại công ty e đóng Bh trên mức lương 3 000 000 Như vậy đúng hay sai? * 2/ Trong các khoản phụ cấp sau đây khoản nào phải đóng BH .Trách nhiệm, trợ cấp, tay nghề, đọc hại, phụ cấp khác. Xin chân thành cảm ơn! Khương Xoan
– Theo luật BHXH tiền lương đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ, như vậy trong HĐLĐ của bạn ghi mức lương 3 triệu thì bạn sẽ đóng BHXH là 3 triệu đồng.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.