nhinguyenba@gmail.com.Chế độ thai sản

Vợ tôi vào làm cơ quan văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 7/2009 theo hợp đồng một lần 3 tháng và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010. Tháng 10/2010 vợ tôi sinh con thì cơ quan cắt hợp đồng. Khi làm chế độ thai sản thì theo quy định vợ tôi được hưởng: 730.000*4+2*730.000=4.380.000, cách tính vậy có đúng không? Khi chi trả cho vợ tôi cơ quan chỉ trả 1.800.000 số tiền còn lai cơ quan không chi vì nói rằng BHXH không chi mà cơ quan trích trong số tiền 2% để lại đơn vị chi cho vợ tôi, cơ quan nói vợ tôi sau tháng 9/2010 đã nghĩ nên không chi, vậy có đúng không? Quy định đó như thế nào?

Nếu đóng BHXH bằng mức lương hệ số là 01 thì số tiền được trợ cấp thai sản như bạn tính toán ở trên là đúng. Nếu đơn vị đã nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thì bạn sẽ được nhận số tiền đầy đủ như bạn tính toán ở trên thông qua cơ quan. Nếu bạn không nộp hồ sơ thông qua cơ quan bạn, bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp với cơ quan BHXH huyện, thị vì vợ bạn đã chấm dứt hợp đồng trước khi sinh con.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.