Nhiều trường tự thu phí bảo hiểm tai nạn học sinh

altNhiều bạn đọc có con em học khối mầm non và tiểu học ở tỉnh Tiền Giang phản ảnh nhiều trường đã tự ý thu phí bảo hiểm tai nạn đối với học sinh và không ghi biên lai thu tiền.

Ông L.B.K. có cháu nội học tại Trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, bức xúc: “Nhà trường thông báo đóng tiền đầu năm học, đóng xong tôi kiểm tra thì thấy thiếu chứng từ của số tiền 50.000 đồng. Hỏi lại thì được giải thích đó là phí mua bảo hiểm tai nạn cho cháu tôi. Tôi không đồng tình vì không được thông báo mua bảo hiểm này của doanh nghiệp nào, quyền lợi ra sao, nhưng thắc mắc của tôi không được giải quyết”. Còn theo phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Tân Thành 2, huyện Gò Công Đông, con của họ bị giáo viên bắt xin tiền cha mẹ mua bảo hiểm tai nạn, không mua không được, trong khi đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện.

Ông Nguyễn Hồng Oanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, cho biết bảo hiểm tai nạn học sinh là loại hình bảo hiểm tự nguyện, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự liên hệ với các trường vận động phụ huynh mua chứ không thông qua sở.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty Bảo Việt Tiền Giang và Công ty Bảo Minh Tiền Giang (hai đơn vị hợp đồng bán bảo hiểm học sinh ở Tiền Giang) cho biết đến ngày 14-8 vẫn chưa ký hợp đồng bán bảo hiểm tai nạn năm học 2012-2013 với các trường học trong tỉnh. Tuy nhiên, cuối năm học trước hai doanh nghiệp này có gửi thông tin phí bảo hiểm cho các trường lựa chọn. Theo Công ty Bảo Minh Tiền Giang, doanh nghiệp này sẽ để lại cho nhà trường 20% tổng số phí bảo hiểm thu được để làm quỹ hoạt động.

Vì sao các trường tự ý thu phí bảo hiểm tai nạn khi chưa thỏa thuận với phụ huynh? Chúng tôi đã liên hệ với ban giám hiệu các trường bị phụ huynh phản ảnh nhưng tất cả đều từ chối trả lời.

(Tuổi trẻ online).

82 BÌNH LUẬN

  1. 352346 870747I actually dont accept this specific article. Nonetheless, I had searched with Google and Ive identified out that youre appropriate and I had been thinking in the improper way. Maintain on creating top quality material similar to this. 966542

  2. 918585 224590This constantly amazes me exactly how blog owners for example yourself can find the time and also the commitment to maintain on composing wonderful weblog posts. Your website isexcellent and 1 of my own ought to read blogs. I simply want to thank you. 205912

  3. 895793 378194Water-resistant our wales in advance of when numerous planking. The specific wales surely are a selection of heavy duty snowboards that this height ones would be the same in principle as a new shell planking having said that with considerably more height to help you thrust outward in the evening planking. planking 487596

  4. 685905 41707Why didnt I think about this? I hear exactly what youre saying and Im so pleased that I came across your blog. You actually know what youre talking about, and you made me feel like I should learn more about this. Thanks for this; Im officially a huge fan of your blog 647917

  5. If there is a friend in the horizon, the heart will fly; if there is hope in the heart, laughter will be refreshing; if there is a fate in life, dreams will last; if there is always a greeting, friendship will set sail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here