Nhiều doanh nghiệp nợ lượng lớn BHXH

Trên ??a bàn qu?n Tân Phú có 20 DN n?? v?i sô? tiê?n l??n, th??i gian ke?o da?i nh? Công ty CP S??t the?p ?ông A?, Công ty Phan Gia H?ng, Công ty Phu? Ha?i…C? quan BHXH qu?n Tân Phú – TPHCM v?a cho bi?t hi?n các doanh nghi?p (DN) trên ??a bàn ?ang n? BHXH g?n 40 t? ??ng. ??ng ??u là Công ty CP Th??ng m?i Ti?n H?ng (g?n 2 t? ??ng).Ngoài ra, còn có 20 DN n?? v?i sô? tiê?n l??n, th??i gian ke?o da?i nh? Công ty CP S??t the?p ?ông A?, Công ty Phan Gia H?ng, Công ty Phu? Ha?i… ??c bi?t, Công ty Minh Tha?i, dù ?ang n?? 428 triê?u ?ô?ng và ?ã bi? BHXH kh??i kiê?n, song v?n liên tu?c xin “khâ?t” ?óng BHXH v?i lý do la?m ?n kho? kh?n.

Mới đây, khi BHXH và Cơ quan Thi hành án quận Tân Phú đến làm thủ tục kê biên tài sản thì mới hay công ty đã chuyển đi nơi khác.

BHXH quận Tân Phú đã đề nghị BHXH TP tiến hành kiểm tra; nếu DN không khắc phục, sẽ kiện ra tòa.

Theo V.Tùng
Người Lao động

Comments are closed.