Nhiều đề xuất cải cách Luật BHXH

PN – Ngày 18 – 19/3, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức hội thảo “Đánh giá hệ thống BHXH hiện tại và đề xuất cải cách”. Trong đó, các đại biểu đưa ra nhiều chính sách không hợp lý cần được điều chỉnh của Luật BHXH.

Cụ thể: 90% người bị tai nạn không đáp ứng được yêu cầu phải có biên bản tai nạn giao thông của công an giao thông, nên không được làm thủ tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động; việc giữ lại 2% mức lương để người sử dụng lao động thanh toán chi phí ốm đau – thai sản cho người lao động là không hiệu quả, bởi người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp này vào kỳ trả lương gần nhất, nếu cần thiết thì yêu cầu BHXH tạm ứng số tiền tương ứng.

Riêng việc cho hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần cũng không khả thi, chỉ riêng TP.HCM, đã có hơn 120.000 người hưởng trợ cấp này. Thay vào đó chỉ nên cho hưởng trợ cấp một lần những trường hợp chắc chắn không thể hưởng chế độ hưu trí (hết tuổi lao động hoặc suy giảm khả năng lao động 61% trở lên nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, hoặc đã định cư nước ngoài…).

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, đã xử phạt 338 doanh nghiệp vi phạm luật BHXH, với tổng số tiền phạt hơn 675 tỷ đồng. BHXH TP cũng đã kiểm tra hơn 14.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 12.000 doanh nghiệp hoạt động với khoảng 112.213 lao động, chỉ có 73.998 lao động có hợp đồng lao động, trong đó chỉ có 58.536 người được ký từ ba tháng trở lên, và chỉ có 54.890 người được đóng BHXH.

Uyên Phương
Phunu Online

Comments are closed.