nhancit@gmail.com. Xin BQT – Giải đáp chế độ thai sản

Kính gửi BQT. Cho mình hỏi về chế độ thai sản và các mẫu biểu. Từ trước tới giờ chỗ công ty mình làm chưa có ai nghỉ sinh, nên thành ra những thủ tục này mình chưa biết. Cuối tháng 8 này, Công ty mình có chị nghỉ để sinh, tuy làm tại Bình Dương, nhưng chị ấy sinh ở BV Hùng Vương trên Tp. HCM. Vậy mình phải làm những thủ tục gì (thủ tục để cho chị ấy được hưởng chế độ thai sản theo quy định). Mình có nghe chị bạn công ty khác nói là làm giảm lao động (trong 4 tháng nghỉ sinh của chị đó) và làm chế độ nghỉ thai sản. Vậy anh/ chị vui lòng cho mình biết thông tin mẫu biểu làm giảm và các mẫu biểu thủ tục chế độ thai sản. Rất mong được sự giải đáp của các anh / chị.
  Để được hưởng chế độ thai sản Công ty cần làm mẫu 03a_TBH để báo giảm thai sản và làm thủ tục thanh toán chế độ thai sản trên mẫu C67a_HD kèm theo giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.