Nhận trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hỏi: Tôi có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 14 tháng. Tôi sau đó không tìm được việc làm và vừa được hưởng trợ cấp thất nghiệp 01 tháng. Nếu tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thì có tiếp tục được nhận trợ cấp thất nghiệp không? (Thanh Tùng, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Theo Điểm b Khoản 2 Điều này, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng là 3 tháng. Vì anh đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 14 tháng, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong 3 tháng.

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 87 Luật BHXH cũng quy định: trong trường hợp này, người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp mà người đó được hưởng theo quy định tại Điều 82 Luật BHXH (như trên).

Như vậy, anh sẽ phải chấm dứt việc nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 03 tháng và đã nhận trợ cấp 01 tháng, anh sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần tương đương với tổng số tiền cấp thất nghiệp hàng tháng trong 02 tháng.

Anh lưu ý rằng, sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau (Khoản 3 Điều 87 Luật BHXH).

LS Nguyễn Văn Sinh, Công ty Luật TNHH YouMe, Hà Nội
Báo Lao Động

Comments are closed.