nguyetsan2009. Hỏi về trợ cấp BHXH một lần

Trước đây tôi làm việc trong công ty giày da Việt Lập và có tham gia BHXH. Tháng 9/2008 công ty giày da Việt Lập bán lại công ty cho công ty Dĩnh Huy và công ty Dĩnh Huy cam kết tiếp tục đóng BHXH cho tôi. Tôi làm thêm được một tháng thì xin nghỉ việc. Theo giấy hẹn của nhân viên công ty Dĩnh Huy, tôi vào lấy sổ BHXH thì chỉ có quyết định nghỉ việc của công ty giày da Việt lập đến tháng 9/2008 mà không có quyết định nghỉ việc của công ty giày Dĩnh Huy đến hết tháng 10/2008. Nay tôi mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH huyện Dĩ An để xin hưởng BHXH một lần thì cơ này không chấp nhận giải quyết với lý do tôi không có quyết định nghỉ việc của công ty giày Dĩnh Huy. Tôi vào công ty giày Dĩnh Huy xin quyết định nghỉ việc thì công ty này không cho. Vậy cho tôi hỏi, Tôi phải làm sao để được nhận quyền lợi trợ cấp BHXH một lần? Nếu tôi không được giải quyết quyền lợi trợ cấp về bảo hiểm xã hội, tôi có thể khởi kiện cơ quan nào và tại đâu?
Rất lấy làm tiếc vào thời điểm nghĩ việc của bạn là tháng 10/2008 nên Công ty Dĩnh Huy chưa cấp quyết định nghĩ việc cho bạn vì thời gian này Công ty mới tiếp nhận chưa ổn định về con người làm việc này. BHXH tỉnh Bình Dương đồng ý chỉ cần nộp quyết định của Công ty giày Việt Lập tháng 9/2008. Mời bạn đến BHXH huyện Dĩ An để làm thủ tục nhận trợ cấp.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.