nguyet.glatz0325. Danh mục bệnh dài ngày

Em muốn biết danh mục bệnh dài ngày là những bệnh gì để khi có phát sinh chế độ ốm đau của nhân viên em biết mà làm cho đúng. Cụ thể như bệnh ” viêm gan siêu vi cấp ” bác sĩ cho mẫu C65 , thời gian nghỉ hưởng là 28 ngày , vậy trường hợp này có thuộc danh mục bệnh dài ngày không?

Theo danh mục bệnh dài ngày quy định tại thông tư số 33/TT-LB ngày 25/6/1987 của Bộ Y tế và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thì bệnh “ viên gan siêu vi cấp” không nằm trong danh mục này.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.