Người trong thời gian tập sự, thử việc được hưởng trợ cấp thu nhập thấp

Ảnh minh họa(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ra Thông tư hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg (Quyết định 471) của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ quy định rõ nhóm đối tượng có mức lương thấp, đời sống khó khăn là những người có hệ số lương từ 3,00 trở xuống được hưởng mức trợ cấp 250.000 đồng/người, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giáo viên mầm non, cán bộ y tế xã, phường…

Đồng thời, quy định rõ những người thuộc đối tượng này đang trong thời gian tập sự, thử việc, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội cũng vẫn được hưởng trợ cấp.

>
7 đối tượng người có công nhận trợ cấp 250.000 đồng/người

Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH cũng quy định chi tiết về các trường hợp người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên được hưởng mức trợ cấp 250.000 đồng/người, gồm 7 đối tượng sau:

Một là, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước ngày 19/8/1945.

Hai là, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.

Ba là, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên.

Bốn là, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 41% trở lên.

Các trường hợp còn lại là: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cũng theo Thông tư này, người hưởng trợ cấp tuất người có công và tuất bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp mức 100.000 đồng/người.

Hộ nghèo được cấp thẩm quyền công nhận theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 được hưởng trợ cấp mức 250.000 đồng/hộ.

Được biết, việc chi trả trợ cấp khó khăn cho các đối tượng được thực hiện hai lần trong quý 2/2011 với lần thứ nhất trong tháng 4 và lần hai trong tháng 5.

Đối với mức hỗ trợ 250.000 đồng/người, tại lần thứ nhất được nhận hỗ trợ 150.000 đồng/người; lần thứ hai là 100.000 đồng/người.

Với nhóm người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công) thì mỗi lần được nhận 50.000 đồng/người.

Tại lần nhận chi trả vào tháng 4, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo sẽ nhận 150.000 đồng/hộ và lần nhận thứ hai là 100.000 đồng/hộ.

Đăng Trần
Báo điện tử của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Comments are closed.