ngoisaonho. Hỏi về bảo hiểm thất nghiệp

Chào các anh chị bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương, Em đang có thai đến hết tháng 5/2010 là được 7 tháng, và em dự định làm việc hết tháng 5 thì nghỉ việc không làm nữa (con khoảng 1 tuổi mới tiếp tục đi làm). Vậy em đóng bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 5 là được 12 tháng. Cho em hỏi trường hợp này em có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp hay không? Nếu không thì tại sao? Còn khi lĩnh tiền trợ cấp thai sản thì em có thể về nơi em thường trú lĩnh được không?
Bạn có ý định tháng 5/2010 này nghỉ việc mà có đủ điều kiện 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì khi có quyết định chính thức trong vòng 7 ngày bạn đến trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương ( Thuận giao – Thuận An -Đại lộ Bình Dương) để đăng ký và chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi bạn về thường trú .
Quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp là hai quỹ khác nhau vì vậy có thể hưởng cùng một lúc chồng lên nhau.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.