ngoctuyen. Thắc mắc về chế độ Dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DSPHSK ) sau thai sản

Trước đây Tuyền có lập danh sách Đề nghị hưởng trợ cấp DSPHSK sau thai sản cho 2 lao động của công ty, nhưng đều bị BHXH huyện không giải quyết: – Trường hợp 1: người lao động 1 sinh con ngày 07/09/2008, nhưng đến tháng 10/2008 mới báo giảm (thay vì phải là tháng 09/2008) và tăng lại vào tháng 02/2009 (để tính đủ 4 tháng thai sản theo tháng báo giảm). BHXH trả lời: không giải quyết do nghỉ quá thời gian thai sản so với ngày sinh con (phải tăng thu lại tháng 01/2009 thì mới được giải quyết). – Trường hợp 2: người lao động 2 sinh con ngày 08/05/2009, nhưng đến tháng 06/2009 mới báo giảm (thay vì phải là tháng 05/2009) và tăng lại vào tháng 09/2009 (do mình rút kinh nghiệm từ TH1 phải dựa vào ngày sinh để tính đủ 4 tháng thai sản). Lần này BHXH huyện lại trả lời: không giải quyết do người lao động đi làm sớm (3 tháng thai sản dựa theo ngày báo giảm). Tuyền cũng xin nói thêm là theo công văn số 265/BHXH-TCHC “v/v Chế độ dưỡng sức sau thai sản” ngày 11/05/2009 đã nhấn mạnh : Không suy nghĩ gì về việc tăng giảm trước khi sinh con, mà chỉ chú ý thời gian đúng đi làm lại sau khi sinh con . Vậy để tính được thời gian đúng thì dựa vào yếu tố nào? Thời gian báo giảm hay là thời gian sinh con? (mặc dù các ví dụ trong công văn chỉ nhấn mạnh đến ngày sinh con). Phòng chế độ BHXH huyện cũng nói là phải dựa vào cả hai yếu tố. Vậy đối với Trường hợp 2 của Tuyền để được BHXH giải quyết thì phải làm những thủ tục nào?Xin giải đáp gấp. Cám ơn.
– Một lần nữa yêu cầu bạn đọc lại rõ công văn 265/BHXH-TCHC ngày 11/5/2009 và thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này, thời gian đi làm lại sau khi sinh con là phải tính đúng thời gian người mẹ đã sinh con.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.