NGOC HOANG .

Cho em hỏi công ty em có một người bị TNLĐ (Tai nạn lao động) hồ sơ đã đầy du83 nhưng em lên BHXH hỏi thì người phụ trách vấn đề này nói là vẫn còn thiếu 1 giấy giám định thương tật nữa. Có phải thương tật phải từ 5% trở lên thì bảo hiểm mới trợ cấp cho người lao động?.Nếu hồ sơ không có giấy này thì bảo hiểm có giải quyết cho người lao động không?.Vì điều kiện công việc nên công nhân này không thể đi bệnh viện giám định lại vết thương. Mong BHXH trả lời giúp
Hồ sơ hưởng tai nạn lao động nhất thiết phải có biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Dương, nếu không có thì chúng ta sẽ không có căn cứ để chi trả theo mức hưởng mà luật BHXH đã ban hành.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.