nglam. Đóng BHXH

Tôi là bộ đội đã ra quân năm 2010. Mặc dù chưa đến tuổi về hưu nhưng vì lý do gia đình nên tôi đã làm thủ tục ra quân và lĩnh tiền BHXH 1 cục . Hiện nay tôi đi làm thêm cho 1 cty khác . Vậy tôi có phải đóng BHXH hay ko? Vì năm nay tôi đã gần 50 tuổi rồi nếu tiếp tục đóng bảo hiểm thêm 10 năm nữa cũng ko đủ làm lương hưu.

Tuy ông đã 50 tuổi vẫn có trách nhiệm làm việc là 1 việc làm tốt, việc đóng BHXH ở công ty mới không chỉ giải quyết khi về hưu mà còn hưởng các chế độ BHXH khác và BHTN. Nếu khi ông 60 tuổi mà vẫn tiếp tục làm việc nếu đủ 20 năm tham gia BHXH ông sẽ có sổ hưu.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.