Người lao động được gì từ bảo hiểm thất nghiệp?

nguoi-ld-duoc-gi-tu-bao-hiem-that-nghiep.jpgTheo bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ–TB&XH), hình thức bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dự kiến sẽ được triển khai từ 01/01/2009, nhằm giúp người lao động hạn chế những rủi ro khi mất việc làm. Đối tượng nào sẽ được BHTN và chính sách này hỗ trợ cho người lao động như thế nào?

BHTN là một loại hình phúc lợi tạm thời dành cho người đã đi làm và bị cho thôi việc ngoài ý muốn. BHTN sẽ góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc.

Những đối tượng được tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; làm việc cho cơ quan, tổ chức, cho cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ và sử dụng lao động Việt Nam…, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 – 36 tháng, đều thuộc diện tham gia BHTN. Để được hưởng BHTN, người lao động phải tham gia BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi mất việc, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động, của pháp luật về cán bộ, công chức; đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức thực hiện BHTN và có đơn đề nghị hưởng BHTN…

Người lao động tham gia BHTN được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 5 tháng liền kề trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể: 3 tháng hưởng BHTN nếu có đủ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN, 6 tháng nếu có đủ từ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng nếu có đủ từ 144 tháng đóng BHTN trở lên. Trong thời gian này, người lao động được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm và sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm XH giới thiệu mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp.

 

Theo: Đời Sống và Pháp Luật

Comments are closed.