Nghỉ thai sản theo luật mới, tính chế độ thế nào?

Tôi sẽ sinh bé ngày 03/01/2013, tôi nghỉ 04 tháng là tới 03/05/2013 (vì ngày 01/05/2013 đã áp dụng luật mới rồi). Vậy tôi có được hưởng nghỉ thai sản theo luật mới không?

Theo như tôi biết, trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của năm 2006 là bốn tháng, nhưng trong 04 tháng nghỉ thai sản đó có nằm trong quy định 06 tháng của năm 2013? Vậy thì tôi có được hưởng chế độ nghỉ sáu tháng của năm 2013 không?

Tôi sẽ sinh bé ngày 03/01/2013, tôi nghỉ 04 tháng là tới 03/05/2013 (vì ngày 01/05/2013 đã áp dụng luật mới rồi). Vậy tôi có được hưởng nghỉ thai sản theo luật mới không?

(Phạm Thị Vân, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 1; điểm b, khoản 2 điều 240 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành:

b) Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. 

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn nếu đến ngày 01/05/2013 mà bạn vẫn còn trong thời gian nghỉ sinh con thì thời gian nghỉ sinh con của bạn sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Tư vấn bởi Văn phòng luật sư Giải Phóng. Địa chỉ: 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Tổng đài tư vấn luật: 19006665

Nguồn vietnamnet.net

Comments are closed.