Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp khu vực?

altTôi là giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, được hưởng phụ cấp khu vực là 0,7 và các chế độ ưu đãi, thu hút khác. Nhưng trong thời gian nghỉ sinh tôi chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút trong bảng lương.

Theo tôi được biết, người nghỉ sinh được hưởng 100% lương. Trong đó: 

* Bảo hiểm trả (hệ số lương + chức vụ + trách nhiệm + thâm niên)

* Cơ quan chủ quản trả (phụ cấp thu hút + phụ cấp ưu đãi)

Vậy phụ cấp khu vực 0,7 của tôi do cơ quan nào chi trả?

Trả lời:

– Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản năm tháng, trong trường hợp làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

Điều 35 Luật BHXH quy định: người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Điều 94 Luật BXHX quy định: người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

Căn cứ theo các quy định trên, trong thời gian sinh con, bạn được hưởng chế độ thai sản do tổ chức BHXH chi trả, do đó bạn không được cơ quan trả lương.

Về tiền lương tháng để căn cứ đóng BHXH thì không bao gồm phụ cấp khu vực, nên cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ thai sản cho bạn sẽ không có phụ cấp khu vực. Do đó về chế độ thai sản, bạn được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc (là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có).

Ngoài ra theo khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ – Bộ LĐ-TB&XH – Bộ Tài chính – Ủy ban Dân tộc quy định về cách tính trả phụ cấp khu vực như sau:

– Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú.

– Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hằng tháng.

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do không được cơ quan trả lương nên bạn cũng không được cơ quan trả phụ cấp khu vực.

(Báo Tuổi trẻ).

Comments are closed.