Ngày 2/6, PVI sẽ trả cổ tức năm 2009 là 12% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là 7%

Trung tâm Lưu ký thông báo ngày 12/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX).

Theo đó, ngày 2/6, PVI sẽ trả cổ tức năm 2009 là 12% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là 7%.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVI vào những ngày 11/5, 12/5 và 13/5/2010.

Năm 2010,  PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu là 4.028 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 330 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2009.

 HÀ ANH
vneconomy.vn

Comments are closed.