Ngành bảo hiểm tăng trưởng ra sao trong nửa đầu năm 2016?

Theo báo cáo mới đây từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2016, ngành Bảo hiểm đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

 

Đánh giá chung cho thấy doanh thu phí bảo hiểm và tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nửa đầu năm đều tăng cao.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng, tăng 15%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng, tăng 36,78%. 

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 218.219 tỷ đồng, trong đó, các DNBH phi nhân thọ là 61.000 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ là 157.219 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 171.171 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ đạt khoảng 138.303 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm vừa qua, các DNBH cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.045 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước là 7.735 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước là 8.310 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc huy động vốn dài hạn cho ngân sách nhà nước, trong thời gian này, các DNBH nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 6.466 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm (lần lượt tương ứng 3,6% và 53,9% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước).

Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm

Về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, những cái tên được nhắc đến vẫn là các doanh nghiệp nội như PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, bảo hiểm PTI, bảo hiểm PJICO.

Trong khi đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ lại đang là mảnh đất màu mỡ đối với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ngoại, thị phần của doanh nghiệp bảo hiểm trong nước vẫn đang chiếm thứ yếu. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nổi bật trong thị trường hiện có Bảo Việt Nhân thọ, Prudential AIA, Manulife Dai-ichi, PVI Sun Life, Generali, Chubb.  

Theo (Gia đình Việt Nam)

Comments are closed.