Ngành bảo hiểm: tăng cường thử nghiệm để thúc đẩy tăng trưởng

(Webbaohiem) – Theo báo cáo Triển vọng ngành Bảo hiểm 2019 của E&Y, các công ty bảo hiểm trên khắp Châu Á Thái Bình Dương đang tăng cường thử nghiệm một cách sâu rộng để tận dụng các cơ hội ngắn hạn và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Bảo hiểm tăng cường thử nghiệm

Mặc dù tăng trưởng toàn cầu của ngành bảo hiểm toàn cầu yếu, song thu nhập tăng và quy mô dân số mở rộng đã đem lại lợi ích cho các công ty bảo hiểm nhân thọ trong khu vực. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm tài sản và thiệt hại (P&C) đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường lớn, đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏeBảo hiểm thai sảnbảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Theo ông Jonathan Zhao, Giám đốc EY châu Á-Thái Bình Dương: “thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của bảo hiểm vì sự tập trung cao độ của họ vào đổi mới và công nghệ phá vỡ cách thức kinh doanh truyền thống”.

“Từ thiết kế sản phẩm đến phân phối và áp dụng công nghệ, các công ty bảo hiểm trong khu vực tiếp tục thử nghiệm để tận dụng các cơ hội trong ngắn hạn và thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển lâu dài”.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, ngành bảo hiểm nhân thọ khu vực Châu Á Thái Bình Dương chỉ tăng trưởng rất thấp với tốc độ tăng 0,4% so với 0,2% trên toàn cầu. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đang phải đối mặt với những thách thức tăng trưởng trên toàn cầu do các vấn đề về pháp lý, hệ thống phân phối lỗi thời và thiếu các sản phẩm liên quan để thay đổi nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, ông Zhao lưu ý rằng nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vẫn còn khá lớn ở các thị trường mới nổi và tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm thấp ở các quốc gia này cho thấy đây là trò chơi “win-win” dành cho các công ty bảo hiểm.

bảo hiểm thủ nghiệm

Báo cáo lưu ý rằng, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, ngành bảo hiểm P&C khu vực châu Á Thái Bình Dương đã tăng trưởng đáng kể với tốc độ tăng 8% so với 0,9% trên toàn cầu, phần lớn là do hoạt động bền vững ở các thị trường mới nổi.

Mặc dù tăng trưởng sẽ chậm lại, song đang xuất hiện các cơ hội cho ngành bảo hiểm P&C – đặc biệt là những doanh nghiệp đang có tư duy đổi mới. Các công ty bảo hiểm P&C nên tập trung vào đánh giá các cơ hội trong bảo hiểm y tế, khám phá các rủi ro vô hình để tăng cường bảo hiểm thương mại, tăng khả năng phân phối và tăng cường kỹ thuật số bằng cách triển khai công nghệ phân tích và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ quy mô lớn tại nhiều nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tập trung gia tăng hiệu quả chi phí trong hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải pháp là các chương trình chuyển đổi quy mô lớn và việc áp dụng các nền tảng kỹ thuật số. Các công ty bảo hiểm sẽ cần phải cân bằng sự tập trung vào kỹ thuật số với các kênh phân phối đại lý và phân phối truyền thống.

“Áp lực lợi nhuận cao trong giai đoạn hiện nay có nghĩa là hiệu quả chi phí trở nên quan trọng hơn bao giờ hết” ông Zhao nói.

“Trong khi nhiều công ty bảo hiểm trong khu vực đangdẫn đầu với việc áp dụng công nghệ mới nổi và hợp tác với các khởi nghiệpInsurtech. Chúng tôi tin rằng các công ty bảo hiểm nhất thiết phải đưa ra quyếtđịnh quan trọng về những năng lực nào họ cần có và những gì phải thuê ngoài”.

Trần Lâm(sưu tầm và dịch).